Главная НОВОСТИ События Теперь в долларах и евро и ... цены в рекламе указывать нельзя. Только гривня...


Теперь в долларах и евро и ... цены в рекламе указывать нельзя. Только гривня...

Новости - События
07.11.2012

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменения в статью 8 Закона" О рекламе "относительно установления запрета указания цены товаров, работ и услуг не в денежной единице Украины"Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменения в статью 8 Закона" О рекламе "относительно установления запрета указания цены товаров, работ и услуг не в денежной единице Украины".

Теперь информация о ценах на товары и услуги, приведенные в рекламе, должно указываться исключительно в гривне.


Проект закона от 30.08.2012ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

" " 2012 р.

Закон УкраЇни

Про внесення зміни до статті 8 Закону
України "Про рекламу" щодо встановлення
заборони зазначення ціни товарів, робіт та
послуг не в грошовій одиниці України
__________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 12 січня 2012 року № 4316-VI) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Голова
Верховної Ради України

     
    Бизнес-новости и реклама в Виннице и Винницкой области